Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

wyimaginowanehistorie
3382 efb7
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viapikkumyy pikkumyy
wyimaginowanehistorie
3953 9987
Reposted fromimyours imyours viaCarrere Carrere
Sponsored post
soup-sponsored

April 19 2015

wyimaginowanehistorie
Relacje damsko-męskie nie zostały stworzone po to, by być dla kobiety źródłem nieszczęścia,  katorgą, drogą przez mękę i kołchozem domowym. Kobieta ma być dla swojego faceta priorytetem, pępkiem świata i królewną. Ma być świętością, a nie chłopcem do bicia, sprzątaczką, praczką czy drugą mamusią.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaciepla-vodka ciepla-vodka
wyimaginowanehistorie

Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara

April 04 2015

wyimaginowanehistorie

I want someone to look at me the way Derek looks at Meredith

— Grey's Anatomy Problems
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaCarrere Carrere
wyimaginowanehistorie
Nigdy nie przestawaj pokazywać ludziom jak wiele znaczą dla Ciebie.
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty
wyimaginowanehistorie
0081 02f8 390
Reposted fromdailylife dailylife viaGirlTiger GirlTiger
wyimaginowanehistorie
wyimaginowanehistorie
Najpiękniejszy człowiek, to ten uśmiechający się z Twojego powodu.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viasavor savor
wyimaginowanehistorie
Reposted fromtszttszt tszttszt viasavor savor
wyimaginowanehistorie
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce.
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromSandria Sandria viasavor savor
wyimaginowanehistorie

Wydaje mi się, że jesteśmy pokoleniem, które spędziło za dużo czasu na rozmyślaniu o tym, czego mu brakuje, zamiast o tym, co ma.

— Mhairi McFarlane - Nie mów nic, kocham Cię
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viasavor savor

April 02 2015

1505 b70f 390
Reposted fromkattrina kattrina viasavor savor
wyimaginowanehistorie
3779 a377 390
Reposted fromidaru idaru viasavor savor
wyimaginowanehistorie
Nieważne co oni mówią. Ważne jak się czuję kiedy on mnie obejmuje
wyimaginowanehistorie
Nic nie jest poważne samo w sobie, nie jest w ogóle żadne. Wszystko jest nijakie. Jeżeli sami nie nadajemy rzeczom jakiegoś charakteru, utoniemy w tej nijakości.
— Sławomir Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viaGirlTiger GirlTiger
wyimaginowanehistorie
Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.
— Maciej Frączyk - Zeznania Niekrytego Krytyka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaunusual unusual

March 02 2015

wyimaginowanehistorie
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacytaty cytaty
wyimaginowanehistorie

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  Reposted frominanutshell inanutshell viapikkumyy pikkumyy
  wyimaginowanehistorie
  Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
  — M.Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
  Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viapikkumyy pikkumyy
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.
  (PRO)
  No Soup for you

  Don't be the product, buy the product!

  close
  YES, I want to SOUP ●UP for ...